PENGENALAN

 

Pembangunan laman sesawang Pusat Sumber Pendidikan Teknologi Komunikasi Maklumat bagi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia ini adalah atas inisiatif Dr. Azidah Abu Ziden dan pelajar-pelajar kursus PLG622- Perkembangan Bahan-bahan Pengajaran bagi membantu guru-guru dalam meningkatkan kemahiran dalam teknologi komunikasi maklumat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.


Buat masa ini keseluruhan laman sesawang ini telah dibangunkan oleh Dr. Azidah bersama-sama dengan pelajar-pelajar ijazah tinggi (Doktor Pendidikan) beliau iaitu:

  1. Nurhanim Saadah Abdullah
  2. Mohd Sukri Ismail
  3. Mohd Ismail Abdul Aziz
  4. Nizamuddin Razali

Semoga para pendidik mendapat manafaat dari perkongsian yang merupakan sebahagian dari tugasan pelajar-pelajar di atas.


*Isi kandungan laman web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.

 

Terima Kasih

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Malaysia License.